Personlarm och mobil larmhantering

Trådlöst personlarm

Ett trådlöst personlarm liknar på flera sätt ett fast monterat personlarm, och är lämpligt inom väl avgränsade områden och lokaler. Skillnaden mot ett fast larm är framför allt att larmet kan aktiveras via trådlösa sändare som kan bäras i bältet, runt handleden eller runt halsen.

Det finns tre huvudsakliga tekniker för trådlösa personlarm:

  1. Radio
     
  2. Infrarött ljus
     
  3. Ultraljud

Radio har lång räckvidd och fungerar genom kläder, väggar och golv. Samtidigt som det är en fördel så tillvida att man vet att larmet alltid går fram, så har det nackdelen att det inte går att avgöra exakt var den larmande befinner sig. Radiotekniken är normalt sett den billigaste, i synnerhet om man ska täcka in stora lokaler med många rum.

Infrarött ljus har relativt kort räckvidd, hindras helt av väggar och golv och kan blockeras av kläder. Det krävs fri sikt till mottagaren, vilket alltså innebär att man minst måste ha en mottagare i varje rum, ibland flera. Fördelen med infraröd teknik är att man vet exakt var den larmande befinner sig.

Ultraljud har på liksom infrarött ljus kort räckvidd och blockeras av väggar och golv. Fri sikt till mottagaren krävs, vilket betyder att många mottagare krävs, men också att man får en bra positionsbestämning. Till skillnad från infrarött ljus, så krävs det att sändaren har hål för att ljudet ska kunna komma ut ur den, vilket i praktiken betyder att det är väldigt svårt, om inte omöjligt, att göra sändaren vattentät.

Ett trådlöst system som klarar alla tre teknikerna är BXO Vidar.

Se även mobilt personlarm med GPS och fast personlarm


π