Personlarm och mobil larmhantering

Personlarm

Personlarm kan öka tryggheten för den som löper risk att utsättas för olyckor, hot eller våld i arbetet. På denna sida har vi samlat information om vilka som kan ha nytta av personlarm, varför och vad man ska tänka på när man väljer ett personlarm.

Exempel på arbetsuppgifter där personlarm kan öka tryggheten

  • Hantering av pengar eller andra värdeföremål
  • Myndighets- eller maktutövning
  • Verksamheten på platser där det kan finnas provocerande eller aggressiva personer
  • Alla former av ensamarbete

"Den största risken vid ensamarbete är att inte få hjälp i tid vid en olycka."

 

Erbjudande från AGAB Personlarm 

ToughShield R500+ med Personlarm - en robust och flexibel smartphone med ett brett utbud av funktioner och lösningar. Dess tåliga design med alla säkerhetsfunktioner gör den lämplig för såväl industrins som hemtjänstens medarbetare.

Läs produktbladet här

 

Fast monterat personlarm Mobilt personlarm Trådlöst personlarm PC-baserat personlarm

 


π