Personlarm och mobil larmhantering

Personlarm för PC

Personlarmet BRIX NetAlarm använder befintlig infrastruktur för att snabbt sända ut meddelanden som exempelvis överfallslarm eller brandlarm till datorer, mobiltelefoner eller handdatorer. Externa tillbehör kan anslutas, antingen via tråd eller trådlöst. Andra larmsystem, som brandlarm, processtyrning, trygghetslarm med mera kan också integreras.

Personer som riskerar att utsättas för hot eller otrygghet på arbetsplatsen kan via BRIX NetAlarm sända ut ett nödlarm från sin dator genom att trycka på en inställbar tangent på tangentbordet. Detta kan vara användbart på bland annat socialtjänstkontor och liknande institutioner.

Personlarm BRIX NetAlarm

Med BRIX NetAlarm kan man skicka personlarm bland annat genom att:

  • trycka på en viss tangent på datorns tangentbord
  • klicka på en viss plats på skärmen
  • klicka på en ikon på skrivbordet
  • aktivera en trådlös armbandssändare
  • trycka på en knapp monterad under skrivbordet eller på väggen

π