Personlarm och mobil larmhantering

Mobilt personlarm

Med ett mobilt personlarm integrerat i den vanliga telefonen får kontoret eller larmcentralen automatiskt ett larm på kartan och fullständig information om vilket fordon, vem i personalen, när och var någonstans som larmet utöstes.

För mobila personlarm är det ofta viktigt att kunna positionera larmet, dvs fastställa var den nödställde befinner sig. Läs mer om olika positioneringsmetoder här.

I huvudsak kan man säga att det finns två olika typer av mobila personlarm:

  • Personlarm integrerat i den vanliga mobiltelefonen
  • Specialbyggd personlarmsenhet

Att ha personlarmet i sin vanliga affärsmobil har fördelen att man alltid har den med sig. Vid vissa hotbilder kan det dock vara en bra idé att ha en separat personlarmsenhet.

  • Exempel på separat larmenhet kan vara AGAB TRYGG
  • EMB Emergency är en applikation som ger vanliga mobiltelefoner personlarmsfunktionalitet.

Här nedan är ett annat exempel på separat mobil larmenhet - detta är en SRT306. En begränsning med denna typ av enheter är att det inte finns något användargränssnitt och alltså ingen möjlighet att skriva in var man befinner sig, vad man gör och så vidare. Företaget Axel Group har i samarbete med BXO därför tagit fram en mobilapplikation för just detta ändamål. Läs mer om SRT306 Tilläggsinformation.


π