Personlarm och mobil larmhantering

Fast personlarm

Ett fast monterat personlarm passar bra för verksamheter som inte är huvudsakligen mobila. Det kan t.ex. röra sig om en larmknapp monterad under bordet.

Exempel på verksamheter där fasta personlarm kan vara att föredra:

  • Receptioner
     
  • Banker
     
  • Socialkontor

Fasta personlarm kan implementeras med någon form av distribuerat I/O-system med larmknappar. Till exempel BRIX NetAlarm, ModBus-enheter eller BXO Vidar.


π