Personlarm och mobil larmhantering

Ensamarbete

Arbetslivet idag har betydligt mer ensamarbete än tidigare, och utveckligen fortsätter i samma riktning. Fler arbetstagare och fler yrken har ensamarbete och de som tidigare var ensamma är nu ännu ensammare. Orsaker är bland annat omorganisering med rationalisering, att mer läggs ut på entreprenad, uthyrning av arbetskraft och att antalet små företag har ökat samt att ny teknik medger mer ensambemanning.

Väl känt är att ensamarbete allvarligt kan förvärra en skada om man blir liggande efter en olycka. Likaså höjer ensamarbete risken att skadas fysiskt eller psykiskt där det förekommer våld och hot eller där man ensam måste hantera tunga eller svåra bördor. Dessa risker omfattas av Arbetsmiljöverkets regler men ofta saknas bra rutiner för hantering av riskerna. Vissa ensamarbeten accepteras, till exempel chauför. Annat ensamarbete accepteras enbart vid goda förhållanden och farligt ensamarbete accepteras inte alls. Men vad är en acceptabel risk? Arbetsgivare gör mycket få riskbedömningar innan något allvarligt har hänt.

Ensamarbete inom olika områden

Staten - kriminalvården, behandlingsassistenter, receptionister, arrestantvakter, skolpersonal, lokalvårdare.

Energi - montörer och drifttekniker.

Väg och järnväg - bergarbetare, maskinförare, reparatörer, väglinjemålare, färjeförare, förare av plogbil, reläprovare, teletekniker och signaltekniker.

Tele - teletekniker, anläggningspersonal, servicepersonal.

Sjöfart

Spårtrafik - tunnelbaneförare, lokförare, konduktörer, växlare, ställverksoperatörer och bangårdspersonal.

Post och bud - brevbärare, buntlådeförare, chaufförer och personal på terminaler.

Skog och trä


π